Zabezpieczenie przeciwpożarowe w hotelach

Hotele jak i inne ośrodki wczasowe, sanatoria są obiektami zamieszkania zbiorowego. Dlatego charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi ZL, konkretnie mowa o kategoriach:

ZL I – budynki zawierające pomieszczenia przeznaczone do przebywanie jednoczesnego ponad 50 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Kwalifikacja taka wymaga zastosowania instalacji wodociągowej pożarniczej w takich obiektach. Dlatego w każdym z nich można znaleźć stałe urządzenia gaśnicze, w które są wyposażone. Elementem takich urządzeń są hydranty wewnętrzne będące elementem służącym do odbioru wody z sieci i skierowanie jej w stronę pożaru. Urządzenia te obsługiwane są ręcznie i wymagają zwolnienia zaworu odcinającego wodę. Jakich dokładnie wymaga się urządzeń w hotelu?

hydrant w budynku

Hydranty w hotelu – wymagania prawne

Hydranty ze średnicą nominalną 25 mm muszą zostać zlokalizowane na każdej kondygnacji budynku niskiego i średniowysokiego. Muszą znaleźć się w strefie pożarowej w pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 200 m². Jeżeli hotel znajduje się w budynku wysoki lub wysokościowym będzie musiał spełnić więcej wymagań. poza samymi hydrantami będzie potrzeba wyposażyć obiekt w zawory 52. Zawór taki musi być umieszczony przy wejściach do budynku a także przy wejściach do klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku. Także w korytarzach, przejściach i holach na każdej kondygnacji. W niektórych przypadkach wymaga się umieszczenia dwóch zaworów hydrantowych 52. Dotyczy to każdego pionu i takich miejsc jak kondygnacja podziemna, kondygnacja na wysokości 25 metrów.

hydrant wewnętrzny

Zobacz przykłady hydrantów i ich rodzaje: http://sklep-ppoz.pl/Hydranty.html
Przepisy prawne dot. hydrantów: https://www.piib.org.pl
Bezpieczeństwo pożarowe w hotelach: http://www.edukacja.psp.wlkp.pl

You may also like...